top of page

GPC SEMUT, LIPAS DAN LAIN-LAIN SERANGGA

Daya Juang Pest Control melaksanakan skop kerja untuk kerja-kerja  pegawalan dan pencegahan  serangga  seperti dibawah.

a  )       Kerja-kerja semburan akan dijalankan dengan menggunakan ‘Hand-sprayer’ yang

            boleh menampung 5 liter cecair ( bahan kimia / chemical + air )

b  )       Semburan chemical akan dilakukan di sepanjang sudut antara lantai dan dinding, juga di tempat-tempat tersorok seperti di hujung sudut dinding, di belakang meja,  belakang almari pejabat yang tidak boleh dialih ( built in cabinet ), semburan akan dilakukan di bahagian luar sahaja.

 

c  )       Bahan kimia disembur di dinding pada paras 5 – 8 cm ( 2 – 3 inci ) dari lantai,             kecuali di tempat di mana terdapat objek yang tidak boleh dialih. Jika disembur terlalu tinggi dari paras tersebut,proses pengawalan dan pencegahan akan menjadi kurang berkesan kerana lebih banyak jumlah bahan kimia akan melekat di dinding  daripada meresap di sepanjang sudut antara lantai dan dinding.

 

e  )       Bahan kimia juga akan disembur di dalam siling

 

f  )       Persekitaran yang bersih adalah faktor paling penting yang mempengaruhi        keberkesanan operasi.

 

DayaJuangPestControl4

GAMBAR KERJA GPC SEMUT, LIPAS DAN LAIN-LAIN SERANGGA

GPC TIKUS

Daya Juang Pest Control melaksanakan skop kerja untuk kerja-kerja  pegawalan dan pencegahan  tikus  seperti dibawah.

a  )       Pemeriksaan seluruh kawasan akan dijalankan oleh juruteknik yang berpengalaman. Ini bagi mengenalpasti kawasan yang menjadi habitat tikus.

 

b  )       Racun yang digunakan adalah dari jenis Storm yang bermutu tinggi dan telah diluluskan oleh kementerian.

 

c  )       Penggunaan racun yang dikenalpasti mengikut jenis tikus.

 

d  )       Kebersihan kawasan adalah faktor paling penting bagi kawalan serangga perosak.

GAMBAR KERJA GPC TIKUS

bottom of page